općina visoko

Općina Visoko o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Objavljeno: 03.02.2023. 12:31

Zadnja izmjena: 03.02.2023. 12:31

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Visoko (u daljnjem tekstu: Program) započeti će 02. veljače 2023. godine i trajati će 15 (petnaest) kalendarskih dana, odnosno do 17. veljače 2023. godine.

Javni uvid u prijedlog Programa može se izvršiti na službenoj web stranici Općine Visoko www.visoko.hr te u prostoriji Općine Visoko, Visoko 20, Visoko, od 02. veljače 2023. godine do 17. siječnja 2023. godine, svakog radnog dana od 9:00 do 15:00 sati. Pozivaju se svi zainteresirani da najkasnije do 17.veljače 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Programa s obrazloženjem, osobno, putem pošte na adresu Općina Visoko, Jedinstveni upravni odjel Općine Visoko, Visoko 20, 42224 Visoko ili putem emaila: [email protected]

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju biti čitko napisani, podneseni u navedenom roku uz navođenje imena i prezimena te adrese podnositelja. Prijedlozi, komentari i primjedbe koji ne ispunjavaju navedene uvjete neće se uzeti u razmatranje. Nacrt prijedloga Programa objavljen je u elektronskom obliku te predstavlja radni materijal i kao takav podložan je ispravcima, izmjenama i dopunama. Ova Obavijest objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Visoko, javnom glasilu i na mrežnoj stranici Općine Visoko www.visoko.hr.

Sva dokumentacija vezana uz javnu raspravu dostupna je u niže navedenom dokumentu:

https://www.proracun.hr/Proracun/SavjetovanjeDetaljno?id=756ea706-fa01-4b87-914c-8584ec9be704

Komentari