općina ljubešćica

Općini Ljubešćica isporučene kante za odvojeno sakupljanje otpada vrijednosti 45.000 eura

Objavljeno: 24.08.2023. 08:23

Zadnja izmjena: 24.08.2023. 09:32

Općina Ljubešćica je provela postupak javne nabave za spremnike i koševe za selektivni otpad, sukladno Ugovoru o sufinanciranju sklopljenom s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predmetnim su ugovorom Općini Ljubešćica odobrena sredstva za sufinanciranje poticanja mjere za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada u iznosu od 27.000 tisuća eura, odnosno 60% od ukupne vrijednosti projekta koja iznosi 45.000 eura. Ostatak od 18.000 tisuća eura financirat će Općina Ljubešćica iz Proračuna.

Nabavljeno je 475 komada plastičnih spremnika zapremnine 120 litara žute boje za plastiku i 475 komada plastičnih spremnika zapremnine 120 litara plave boje za papir, dva seta po tri spremnika u obliku životinjica za selektivni otpad za postavu kod dječjeg vrtića i dječjeg igrališta te pet dvodijelnih koševa za selekciju otpada (2 x 60 litara) za postavu na javne površine. Podjela kanti organizirat će se u toku mjeseca rujna o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

- Nabavom spremnika svakom kućanstvu će se omogućiti odvajanje otpada na mjestu nastanka, čime će se doprinijeti učinkovitijem gospodarenju otpadom u skladu s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o održivom gospodarenju otpadom - navode iz Općine Ljubešćica.

Komentari