Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je natječaj u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice iz kojeg je Općini Petrijanec odobreno 100.000,00 kn za projekt ''Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području općine Petrijanec''.

Radi se o investiciji LED rasvjete - gotovo 220 rasvjetnih tijela, nosača te postavljanju istih na D2 dionici (Petrijanec - Majerje), a cijelokupna investicija iznosi 700 tisuća kuna. 

- Ugradnjom nove LED tj. zamjenom stare neekonične rasvjete smanjiti ćemo rashode na kontu za javnu rasvjetu a samim time i znatno racionalizirati potrošnju. Za spomenuti je još da je LED rasvjeta krajem godine postavljena u Ulici Butina te dijelomično u ulici A. Starčevića Petrijancu, a u Majerju u ulici Matije Gupca završena je rekonstrukcija i elektrifikacija mreže također sa novom LED rasvjetom - rekao je načelnik Željko Posavec. 

Inače, cilj projekta Općine Petrijanec jest podizanje kvalitete i učinkovitosti sustava javne rasvjete kroz uštede u potrošnji električne energije i troškova održavanja, smanjenja emisije CO2 i svijetlosnog onečišćenja, povećanje prosječne osvijetljenosti i usklađenje s normama kao uvjet prometne sigurnosti. 

Komentari

16.05.2018. 12:10h Zadnja izmjena: 16.05.2018. 12:12