Općinsko vijeće Općine Vinica jednoglasno je podržalo inicijativu da se odreknu naknade za prisustvovanje u radu sjednica u humanitarne svrhe.

Naime,  u ime Kluba vijećnika HDZ-a vijećnik Pavao Šipek predložio je  da se vijećnici i članovi radnih tijela odreknu naknade za prisustvovanja i sudjelovanje u radu sjednice tijekom čitave 2020. godine na način  da se  50 posto sredstva od naknada uplati  u fond za  obnovu zagrebačke katedrale, a drugih 50 posto za humanitarnu akciju „Vratimo Palčiće u Petrovu“ koju je pokrenuo Klub roditelja nedonoščadi PALČIĆI.

- Vijećnici Općinskog vijeća Općine Vinica kao i članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kn neto za  svako prisustvovanje i sudjelovanje u radu sjednice te očekujemo na razini godine  da bi  se za  spomenute ciljeve moglo preusmjeriti cca 23.000 kn. Na ovoj humanitarnoj inicijativi i konačnoj odluci zahvaljujem svim vijećnicama i vijećnicima Općinskog vijeća koji su se tako svojim odricanjem uključili u spomenute humanitarne akcije, izjavio je načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac.

Vijećnici su  za sjednicu imali  poduži dnevni red, a raspravljalo se još o izvršenju proračuna  i programa u 2019. godini  i mjerama  pomoći i potpora  stanovništvu, poljoprivrednicima i poduzetnicima i ostalom o čemu će javnost biti obaviještena slijedećih dana.

Ključne riječi: općina vinica,

Komentari

14.05.2020. 19:08h Zadnja izmjena: 14.05.2020. 19:11