HUMANOST NA DJELU

Osnovana je Zaklada Grada Ivanca za pomoć bolesnima, nemoćnima i socijalno ugroženima

Objavljeno: 08.07.2020. 19:05

Zadnja izmjena: 08.07.2020. 19:09

Odlukom Gradskog vijeća, osnovana je Zaklada Grada Ivanca i ona će zamijeniti humanitarnu fundaciju Pro vitae, koja je godinama djelovala na području Ivanca i pružala pomoć bolesnoj djeci i odraslima te socijalno ugroženima.

Fundacija Pro vitae se morala ugasiti stupanjem na snagu Zakona o zakladama, čije odredbe više ne predviđaju rad i djelovanje fundacija.

Zakladi Grada Ivanca u fokusu će biti pružanje potpore svim osobama kojima je potrebna pomoć, a to podrazumijeva novčanu potporu za liječenje djece i odraslih osoba oboljelih od malignih i drugih teških bolesti, za nabavu lijekova, pomoć u pokrivanju troškova operativnih zahvata, za nabavu pomagala za osobe s invaliditetom kao i pomoć svim onim građanima koji se zbog raznih okolnosti nađu u situaciji da im je potrebna tuđa pomoć za rješavanje egzistencijalnih i drugih problema.

Osnivač Zaklade je Grad Ivanec, koji je za njen rad osigurao iznos od 50.000 kuna. Za privremenu upraviteljicu zaklade imenovana je mr. sc. Lidija Kozina.

Na svojoj idućoj sjednici koja će se održati još ovoga mjeseca, Gradsko vijeće donijet će odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Zaklade, nakon čega će ona moći početi sa svojim radom.

Komentari