HICAPS PROJEKT

Park oko Starog grada će se urediti kako bi postao dostupan osobama s invaliditetom

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 09.04.2019. 09:36

Zadnja izmjena: 09.04.2019. 09:36

Danas je u Park Boutiqe Hotel u Varaždinu upriličeno prigodno otvorenje 5. transnacionalnog  sastanaka u sklopu projekta HICAPS -HIstorical CAstle ParkS odobrenom u sklopu EU programa Interreg Central Europe.

U okviru projekta koji je započeo 1. lipnja 2017., a završava 31. svibnja 2020. godine partneri iz Poljske, Italije, Slovenije i Hrvatskeće zajedno izraditi Integralnu strategiju, a u okviru lokalne aktivnosti svaki partner će realizirati pilot projekt čija će evaluacija rezultirati izradom Akcijskog plana. Na sastanku u Varaždinu planirane su aktivnosti kao što je rasprava na temu izrade Transnacionalne strategije evaluacije kulturnog nasljeđa i potencijala povijesnih parkova, Lokalnog akcijskog plana te druge aktivnosti važne za trenutni tijek projekta.

Aktivnosti pilot projekta u Varaždinu odnose se na uređenje dijela šetališta Josipa Juraja Strossmayera odnosno parka oko Starog grada s ciljem povećanja dostupnosti osobama smanjene pokretljivosti te će se prvi radni dan organizirati obilazak pilot područja svim projektnim partnerima.- Ja se nadam da ćemo mi na kraju imati jednu korisnu strategiju i korisan plan aktivnosti kako obogatiti ovu strategiju - prokomentirao je dogradonačelnik Avar.

 

Komentari