U naselju Nova Ves Petrijanečka u općini Petrijanec u tijeku su radovi na energetskoj obnovi zgrade Društvenog doma u sklopu projekta „Energetske obnove zgrade Društvenog doma na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves Petrijanečka“.

Projekt je sufinanciran sredstvima općine Petrijanec te sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“,a trebao bi završiti krajem prosinca ove godine.

Prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ukupna vrijednost projekta energetske obnove iznosi 731 tisuću kuna, od čega se 538 tisuća kuna odnosi na ukupno prihvatljive troškove. Od strane Europskog fonda za regionalni razvoj dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 314 tisuća kuna, dok je općina Petrijanec u svojem proračunu osigurala sredstva za provedbu ovog projekta do preostalog iznosa ukupne vrijednosti projekta, odnosno 417 tisuća kuna.

Projektom se želi unaprijediti energetska učinkovitost zgrade, pa će tako biti postavljena fasada, toplinska izolacija prema negrijanom tavanu, toplinska izolacija poda prema negrijanim prostorijama u pogledu suterena, a promijenit će se i stolarija.

Načelnik Petrijanca Željko Posavec istaknuo je kako su projekt prijavili i na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU - Time bismo osigurali dodatni novac za provedbu projekta i povećali zapravo sufinanciranje a smanjili financiranje iz općinskog proračuna što je zapravo i cilj - rekao je načelnik.

Komentari

24.09.2019. 13:55h Zadnja izmjena: 24.09.2019. 13:57