Sve Udruge koje djeluju na području općine Petrijanec u subotu su sudjelovale u masovnoj ekološkoj radnoj akciji...

Naime, već tradicionalno svake prve subote u travnju održava se radna akcija u kojoj sudjeluju članovi udruga koje su korisnici općinskog proračuna.

Tako su u Novoj Vesi u akciji sudjelovale članice i članovi DVD-a Nova Ves, članovi vijeća Mjesnog odbora i članovi NK Nova Ves.

Tijekom akcije koja je trajala od 9 do 13 sati očišćeno je središte mjesta, te prostor oko nogometnog igrališta, vatrogasnog dvorišta.

Očišćene su i površine uz prometnice koje vode u naselje. inače, u Novoj Vesi se u akciju aktivno uključilo dvadesetak mještana.

Komentari

03.04.2016. 15:30h

Foto: S. Jovan / V. Milavec