posjetiteljski centar

Planira se izgradnja Kuće rijeke Bednje na području Otoka Mladosti

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 13.01.2023. 08:43

Zadnja izmjena: 13.01.2023. 08:45

U Gradu Ludbregu ovog je tjedna održan početni sastanak za pripremu Strateškog projekta 6. Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma unutar Urbanog područja Varaždin.

Od  7 definiranih strateških projekta, nositelj Projekta 6.  Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma je Grad Ludbreg, dok su ostali partneri Općina Martijanec, Općina Petrijanec, Općina Sračinec, Grad Varaždinske Toplice, Općina Vinica, Grad Varaždin, Općina Trnovec Bartolovečki, Općina Jalžabet, Grad Novi Marof, Općina Sveti Ilija.

Projekt će se provoditi za lokalno stanovništvo koje će se izgrađenom i opremljenom infrastrukturom koristiti za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti, ali i za turiste koji traže tjelesnu aktivnost, sadržaje prilagođene djeci i boravak u prirodi. Projektne aktivnosti usmjerene su na razvoj rekreacijskih turističkih kapaciteta koje obuhvaćaju trail trčanje, hodanje, kampiranje, biciklističke ture, vodene sportove, a sve će aktivnosti biti povezane u cjelovitu turističku ponudu.

U okviru projekta, osim razvoja outdoor sadržaja na području Grada Ludbrega, planira se i izgradnja Kuće rijeke Bednje na području Otoka Mladosti kao budućeg posjetiteljskog centra, edukativnog centra sa interpretacijom specifične flore i faune rijeke te samog lokaliteta  te info-punkta za svu ostalu turističku ponudu područja Centar svijeta.

Komentari