Gornji Kneginec

Počeli radovi na Topličkoj ulici u Gornjem Knegincu

Gornji Kneginec

Objavljeno: 04.06.2023. 13:07

Zadnja izmjena: 04.06.2023. 13:15

Putem Županijske uprave za ceste Varaždinske županije u srijedu započeli su radovi na obnovi kolnika županijske ceste u Topličkoj ulici u Gornjem Knegincu, cijelom duljinom od 2,5 kilometra.

Radove izvodi tvrtka Colas iz Varaždina, a prvo se provodi glodanje (frezanje) postojećeg dotrajalog habajućeg sloja asfalta, a nakon toga, prije polaganja novog habajućeg sloja asfalta, slijedi sanacija oštećenja nosivog asfaltnog sloja.

Usporedo sa sanacijom asfalta djelatnici VARKOM-a provode prespajanja na kanalizacijskom sustavu u cilju objedinjavanja postojećih kanalizacijskih mreža, a sve kako bi se izbjeglo kasnije prekapanje novog sloja asfalta.

Komentari