Danas je u ulici Antuna Mihanovića u Ivancu počelo polaganje asflata na 500 metara. Asfalt se polaže od raskrižja s Ulicom žrtava hrvatskih domovinskih ratova do Kraševca. 

Riječ je o ulici u kojoj je asfalt bio u iznimno lošem stanju. Budući da je veći dio Mihanovićeve u obuhvatu Aglomeracije Ivanec, a to znači da će se u njoj kopati i polagati kanalizacijske cijevi, cjelovito uređenje ove ulice bilo je planirano nakon završetka aglomeracijskih radova. Međutim, stanje asfalta u toj ulici bilo je tako loše da je ocijenjeno da je intervencija potrebna i prije početka Aglomeracije. 

U skladu s dogovorom Grada Ivanca i Mjesnog odbora Ivanec IV, koji se pismeno izjasnio da bi se mještani zasad zadovoljili s jeftinijim sanacijskim rješenjem, dok cjelovito uređenje ove prometnice očekuju u sklopu projekta Aglomeracije, sada se izvode radovi na pojačanom održavanju na način da se polaže tanji sloj asfalta. 

Komentari

19.11.2019. 14:37h Zadnja izmjena: 19.11.2019. 14:37