Počeo projekt Sretna djetelina s 4 lista

Varaždinska županija jedan je od partnera koji sudjeluju u projektu "Sretna djetelina
Objavljeno: 06.09.2010. 09:19

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

U austrijskom Jennersdorfu održan je prvi sastanak koordinacije izme?u regija koje sudjeluju u projektu "Sretna djetelina s ?etiri lista" Instituta europskih regija, a me?u kojima je i Varaždinska županija. Projekt koji sufinancira Europska komisija, okuplja pet država (Austrija, BiH, Hrvatska, Ma?arska i Slovenija), a ima za cilj približiti gra?anima Europsku uniju, ciljeve i prednosti ?lanstva, te im omogu?iti da iznesu svoja mišljenja i stavove o EU. Tako?er, cilj je projekta osnažiti suradnju me?u regijama sudionicima projekta i lokalnu i regionalnu samoupravu u informiranju gra?ana. Na prvom sastanku Varaždinsku županiju predstavljale su zamjenica župana mr.sc. Blanka Glavica-Je?menica i Larisa Križan iz Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije. Tijekom sastanka, kojem je nazo?io predsjednik Instituta europskih regija Franz Schausberger, raspravljalo se o svih šest glavnih aktivnosti projekta. Prvi je ciklus radionica "Cafe d'Europe Regional" s tematikom emocionalne i kulturne raznolikosti Europe, potom školski projekt "Moja zemlja - tvoja zemlja", tre?a je aktivnost obilježavanje Dana Europe - koje ?e biti posve?eno regionalnom identitetu u zajedni?koj Europi, potom putuju?a izložba, peta aktivnost uklju?uje dvije stru?ne konferencije - o iskustvima unutar EU te o?ekivanjima, a šesta se aktivnost odnosi na europsko hodo?aš?e mira, na kojem ?e sudjelovati predstavnici razli?itih vjeroispovijesti s podru?ja država. Obveze Varaždinske županije su organizacija školskog projekta "Moja domovina - tvoja domovina", odabir slikara s podru?ja Varaždinske županije koji ?e se predstaviti na izložbi "Regionalna kultura - europska kultura", te priprema stru?ne konferencije "Naša o?ekivanja od EU". Županija nema financijskih troškova u projektu vrijednosti 380.000,00€ eura, od ?ega 200.000,00€ financira Europska komisija, a 180.000,00€ Institut europskih regija, a naša uloga partnera je pružanje logisti?ke i organizacijske pomo?i, te sudjelovanje u aktivnostima. Previ?eno trajanje projekta je 15 mjeseci, i to od 1. rujna 2010. do 31. studenog 2011. godine. Od hrvatskih regija partneri u projektu su Me?imurska, Krapinsko-zagorska, Koprivni?ko-križeva?ka i Varaždinska županija.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr Foto: varazdinska-zupanija.hr 06.09.2010.

Komentari