U općini Cestica je uoči uskrsnih blagdana podijeljeno 50 prehrambenih paketa za najugroženije mještane.  

Radi se o paketima Gradskog Crvenog križa Varaždin za korisnike Centra za socijalnu skrb, a cilj je ublažavanje siromaštva kod socijalno najpotrebitijim skupinama, a prioritetna skupina su samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb.

Općina Cestica je zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID 19 svakom korisniku uručila i maske za lice

Komentari

11.04.2020. 10:44h Zadnja izmjena: 11.04.2020. 10:46