općina petrijanec

Podjela kućnih kompostera (besplatnih) i ljubičastih kanti – obavijest građanima

Objavljeno: 29.04.2022. 13:32

Zadnja izmjena: 29.04.2022. 13:32

Općina Petrijanec nastavlja s mjerama koje bi trebale smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada i spriječiti odlaganje otpada u prirodu.

U projektu koji je odobren općini od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost općina je nabavila kompostere, kante za odvajanje otpada za parkove i igrališta, kontenjere za zbrinjavanje tekstila i kante za sortiranje otpada za naše najmlađe u vrtiću i školi.

Općina Petrijanec je nabavila opremu za sortiranje otpada ukupne vrijednosti  324.050,00 kn sa PDV-om, od čega se 40% sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (ili 129.620,00 kn), a dio te opreme biti će dodijeljeni građanima koji žele kompostirati i time smanjiti količine svog komunalnog otpada.

Kontenjeri za tekstil biti će postavljeni kod društvenih domova i određenih sportskih objekata dok će manji koševi za sortiranje smeća biti postavljeni u parkovima i kraj dječjih igrališta. Također, nabavljeni su i žabe, delfini i medo kao prilika za sortiranje za naše najmlađe u vratiću ili u Osnovnoj školi.

Obavještavaju se građani koji su se izjasnili na preuzimanju žutih kanti za komposter, da dođu po svoj besplatni komposter u ponedjeljak 02.svibnja 2022. godine na adresu Vladimira Nazora 157, Petrijanec u vremenu od 11:00 – 17:00 sati. Isti dan podijeliti će se i ljubičaste kante za pelene. 

U suradnji sa tvrtkom Čistoća Općina Petrijanec osigurati će odvoz pelena za sva domaćinstva koja imaju tu potrebu te na taj način zapravo smanjiti količinu otpada u crnoj kanti. Također, općina će i sufinancirati mjeru odvoza ljubičastih kanti.

Komentari