grad varaždin

Poljoprivrednici, prijavite se za potpore Grada Varaždina

Objavljeno: 05.12.2023. 08:59

Zadnja izmjena: 05.12.2023. 08:59

Foto: Ilustracija

Grad Varaždin objavio je sedam javnih poziva za poljoprivrednike s područja Grada Varaždina za 2023. godinu:

  • Sufinanciranje programa samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga -  ukupno raspoloživo 5.400,00 EUR
  • Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) - ukupno raspoloživo 6.700,00 EUR
  • Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda - ukupno raspoloživo 19.900,00 EUR
  • Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina – ukupno raspoloživo 13.300,00 EUR
  • Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica - ukupno raspoloživo 10.700,00 EUR
  • Sufinanciranje nabave i postavljanje novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina - ukupno raspoloživo 6.700,00  EUR
  • Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova – ukupno raspoloživo 6.700,00 EUR

Poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 69.400,00 EUR kroz sedam mjera koje direktno pomažu poboljšanja razvoja poljoprivredne proizvodnje te poticanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Grada Varaždina.  Javni pozivi objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Grada Varaždina, a rok prijave za sve pozive je 15. prosinca 2023. godine. Sve informacije mogu se dobiti isključivo pisanim putem na e-mail adresu [email protected].

Komentari