OPĆINA VELIKI BUKOVEC

Pomoć mladim obiteljima za rekonstrukciju stambenog prostora

Objavljeno: 08.09.2021. 18:24

Zadnja izmjena: 08.09.2021. 18:36

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec prihvaćene su i izmjene i dopune Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu.

Njime je predviđena financijska pomoć, odnosno subvencija u svrhu poboljšanja kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog prostora stambenog objekata na području Općine Veliki Bukovec, a podrazumijevaju dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg stambenog objekta odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini u svrhu njezine obnove. Bitan preduvjet korištenja ove mjere je da je stambeni prostor podnositelja zahtjeva koji se rekonstruira i/ili adaptira prvi i jedini stambeni prostor čiji je podnositelj zahtjeva vlasnik/suvlasnik, te da je jedan od bračnih drugova mlađi od 40 godina života.

– Podnositelj zahtjeva koji ulaže u rekonstrukciju i/ili adaptaciju objekta na području Općine Veliki Bukovec može ostvariti pomoć za dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i/ili adaptaciju postojećeg stambenog objekta u 2021. godini na ime subvencije cijene materijala i radova na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji i sanaciji stambenog prostora, te ostalim radovima u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja. Temeljem ove mjere subvencija se može ostvariti do iznosa 50 % ukupne vrijednosti radova, a maksimalno do iznosa 8.000 kuna za nabavljeni materijal odnosno izvedene radove – pojasnio je načelnik Velikog Bukovca Franjo Vrbanić.

Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju je kupovinu primio financijsku pomoć odnosno subvenciju u roku od 5 godina od dana zaključenja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije.

Komentari