Danas je posljednji dan za predaju poreznih prijava za 2009. godinu. Porezna uprava i ispostave na podru?ju grada Varaždina i Varaždinske županije radit ?e stoga produženo od 8 do 19 sati. Porezne se prijave mogu poslati i poštom, a ove se godine na našem podru?ju o?ekuje oko 40 tisu?a poreznih prijava, što je gotovo 4 posto više nego lani. Prve povrate poreza porezni obveznici mogu o?ekivati kao i prošle godine krajem travnja, odnosno po?etkom svibnja.

(rv) 01.03.2010.

Komentari

01.03.2010. 18:37h Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57