NOVE EDUKACIJE

Potpisan Ugovor za „Edukacijske aktivnosti – Terapija igrom“ - Projekt „Za obitelj“

Objavljeno: 17.09.2020. 20:09

Zadnja izmjena: 17.09.2020. 20:09

U prostorijama Grada Preloga potpisan je Ugovor o javnoj nabavi usluge „Edukacijske aktivnosti – Terapija igrom“, u okviru projekta „Za obitelj“, vrijedan 289.810,00 kuna. Ugovor je s Centrom proventus d.o.o. iz Gornjeg Stupnika, najpovoljnijim ponuditeljem u postupku javne nabave, potpisao gradonačelnik Ljubomir Kolarek.

Riječ je o tri seta edukacija u ukupnom trajanju 127 sati, a koje su namijenjene odgojiteljicama iz dječjih vrtića partnera na projektu „Za obitelj“, „Fijolica“ Prelog, „Vesela loptica“ Prelog, „Klinčec“ Donja Dubrava, „Kockavica“ Sveta Marija i „Žibeki“ Čakovec. Edukacija „Terapija igrom: Vještine i intervencije za rad s djecom“ polaznicama će omogućiti bolje razumijevanje djetetovog svijeta te razvijanje vještine komunikacije potrebne u povezivanju s djetetom.

Edukaciju će polaziti 28 odgojiteljica, a ukupno će trajati 45 sati. U okviru edukacije „Terapijske igre u radu s djecom s teškoćama“ polaznice će naučiti koristiti različite pristupe terapeutske igre i kreativne tehnike u radu s djecom s teškoćama u razvoju, kako lakše razumjeti unutarnji svijet djeteta s teškoćama, te specifičnost igre i ponašanja djeteta s teškoćama u razvoju.

Edukaciju će polaziti 14 odgojiteljica, a ista će trajati ukupno 22 sata. U sklopu trećeg seta edukacija „Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju“ polaznice će osvijestiti važnost socio-emocionalnog razvoja te razumijevanje individualnih socio-emocionalnih potrebe djeteta.

U sklopu ove edukacije polaznice će naučiti kako vještine iz terapije igrom koristiti u grupnom radu s obzirom na potrebe djeteta. Ova edukacija će ukupno trajati 60 sati, a polaziti će je 17 odgojiteljica. Uz najam dvorane i osvježenje za sve polaznike, Centar proventus d.o.o. će osigurati i potrebne materijale te potvrde o sudjelovanju. Edukacijske aktivnosti – Terapija igrom su još jedne u nizu edukacija koje se provode u okviru projekta „Za obitelj“, čiji je korisnik Grad Prelog, a čije je financiranje osigurala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Komentari