Povijesna crtica o sugrađanu M. Baueru

Na impozantnoj Međunarodnoj sajamskoj izložbi koja je održana 1862. godine u Londonu, kao jedini iz Hrvatske predstavio se Varaždinac ili preciznije Kneginčan, Matija (Mathias) Bauer
Objavljeno: 05.03.2010. 02:41

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:03

Kopaju?i malo po bespu?ima Interneta, potpisnik ovih redova naišao je na zanimljivu povijesnu ?injenicu o jednom od naših sugra?ana. Naime, na impozantnoj Me?unarodnoj sajamskoj izložbi koja je održana 1862. godine u Londonu, kao jedini iz Hrvatske predstavio se Varaždinac ili preciznije Knegin?an, Matija (Mathias) Bauer. Izložba se održavala punih šest mjeseci, od 1. svibnja do 1. studenog spomenute godine i to na prostoru gdje su danas smještene zgrade londonskih Natural History i Science Museum-a. Izložba je bila sponzorirana od strane Royal Society of Arts, a naš industrijalac Bauer, koji se predstavio kao "Varaždinac - Hrvat", našao se u masi od  preko 28.000 izlaga?a iz 36 zemalja svijeta. Sude?i prema kataloškom popisu u?esnika izložbom je predstavljena široka paleta tadašnje industrije, tehnologije i umjetnosti. Priredba je privukla oko 6,1 milijuna posjetitelja i bila jedna od najve?ih (ako ne i najve?a) svjetskih priredbi u to doba. A vama na maštu, dragi ?itatelji eVaraždin.hr-a, prepuštamo na koji je na?in naš sugra?anin stigao do Londona, jer podatak o tome nismo nažalost našli, a sigurni smo da zrakoplovi u ono vrijeme još nisu bili izumljeni.

(jn) Foto: www.kneginec.hr www.scienceandsociety.co.uk 05.03.2010.

[gallery link="file" columns="2"]

Komentari