Povlašteno parkiranje u Ulici B. Radić

Od sljedećeg tjedna i stanari ulica gdje uvedena nova naplata parkiranja moći će kupiti povlaštenu godišnju parkirnu kartu po cijeni od 1000 kn
Objavljeno: 09.12.2010. 10:18

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Nakon što je po?etak naplate parkiranja u dijelu Ulice Bra?e Radi? u Varaždinu uznemirio stanare koji su dosad tamo mogli besplatno parkirati, Grad im je odlu?io iza?i u susret te im ponuditi mogu?nost kupnje povlaštene godišnje parkirne karte, po cijeni od 1000 kuna. Povlaštene parkirne karte stanari Trakoš?anske i Radi?eve mo?i ?e kupiti u Crtoradu od sljede?eg tjedna. Kupnjom povlaštene parkirne karte ostvaruju pravo na besplatno neograni?eno parkiranje svojim limenih ljubimaca u podzemnoj garaži u Ulici Bra?e Radi?. Odluka je to koju je donio gradona?elnik Ivan ?ehok na jutrošnjem Kolegiju sa suradnicima i pro?elnicima gradskih upravnih odjela. ?ehok je istaknuo da je grad, s obzirom da podzemna garaža u Ulici Bra?e Radi? nije u potpunosti iskorištena, odlu?io na taj na?in pomo?i stanarima Ulice Bra?e Radi? i Trakoš?anske. - Sve dodatne informacije o povlaštenoj parkirnoj karti gra?ani mogu potražiti u Crtoradu od sljede?eg tjedna - poru?io je gradski komunalni pro?elnik Marijan Bakuli?. Ina?e, dosad su mogu?nost kupnje povlaštene godišnje parkirne karte imali samo stanari užeg centra Varaždina. Što o povlaštenim godišnjim kartama kažu u Crtoradu, pro?itajte ovdje.

Podijeli Luka Špac/eVarazdin.hr 09.12.2010.

Komentari