GRAD LEPOGLAVA

Poziv za prijavu štete od mraza na području Grada Lepoglave

Objavljeno: 09.04.2021. 19:21

Zadnja izmjena: 09.04.2021. 19:38

Iz Grada Lepoglave pozivaju se svi građani Grada na čijoj je imovini nastala šteta uslijed niskih temperatura i snijega koji su zabilježeni na području Grada Lepoglave od 7. travnja 2021. godine, da se jave Gradu Lepoglavi radi prijave nastale štete u poljoprivredi kako bi se moglo utvrditi postojanje uvjeta nužnih za podnošenje prijedloga za proglašenje prirodne nepogode za područje Grada Lepoglave.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom obrascu Obrazac PN koji mora biti popunjen u cijelosti, a uz Obrazac PN se obavezno prilaže i

  •             preslika osobne iskaznice i
  •             preslika kartice tekućeg računa.

U obrascu PN je nužno navesti za svaku kulturu površinu na kojoj se nalazi, broj stabala ili trsova te postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG broj.

Prijave se primaju najkasnije do 14. travnja 2021. godine, najkasnije do 12,00 sati, putem maila: [email protected].

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja može se kontaktirati na mail: [email protected] lii telefon broj 042/494-313.

 

Komentari