općina donja voća

Predložite Općini Donja Voća kandidate za dodjelu javnih priznanja

Objavljeno: 08.09.2022. 13:58

Zadnja izmjena: 08.09.2022. 13:58

Foto: Arhiva

Na temelju Odluke o javnim priznanjima, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja objavljuje oglas radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Donja Voća u 2022. godini.

Kako stoji na stranicama Općine Donja Voća, priznanja Općine su javne pohvale za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, prosvjete, športa, skrbi i zaštite prirodnog okoliša, te drugih javnih djelatnosti kao i poticanje aktivnosti koje su navedenome usmjerene.

Javna se priznanja mogu dodjeljivati mještanima Općine Donja Voća i drugim osobama, udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, poduzećima i drugim pravnim osobama, te vjerskim zajednicama za istaknute uspjehe u radu i djelovanju kojima osobito pridonose razvoju i boljitku Općine ili pojedinih njegovih djelatnosti. Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima, ustanovama, te udrugama.

Prijedlog mora sadržavati podatke o podnositelju prijedloga, podatke o predloženom kandidatu, te obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja te odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, kritike stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i sl.).

Prijedlozi za dodjelu priznanja dostavljaju se Povjerenstvu do 30. rujna 2022. godine na adresu: Općina Donja Voća, Donja Voća 26 c, 42245 Donja Voća (s naznakom "javna priznanja").

Komentari