u županijskoj palači

Predstavljena brošura „Agrotehnika uljne buče za proizvodnju Varaždinskog bučinog ulja“

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 02.03.2020. 12:15

Zadnja izmjena: 02.03.2020. 12:17

U Županijskoj palači predstavljena je brošura „Agrotehnika uljne buče za proizvodnju Varaždinskog bučinog ulja“.

Brošuru autorice Mare Bogović izdala je Varaždinska županija s ciljem da  proizvođačima Varaždinskog bučinog ulja i svima zainteresiranima budu dostupni svi povijesni i stručni podaci o uljnoj buči, od samog porijekla i važnosti u prehrani, pa do konkretnih savjeta o uzgoju, od obrade tla, gnojidbe i sjetve do berbe, sušenja sjemenki i prerade bučinog ulja.

Zamjenik Paljak pohvalio je niz aktivnosti i inicijativa koje se rade u području poljoprivrede Varaždinske županije, posebice koji se odnose na proizvodnju buče i bučinog ulja. - Jedna od aktivnosti koje smo poduzeli je i ova brošura jer na jednom mjestu ima sve kvalitetne informacije i spoznaje o proizvodnji bučinog ulja. Naše aktivnosti zasluženo dižu potencijal ove poljoprivredne aktivnosti na onu razinu na kojoj treba biti i drago mi je da je to prepoznato od strane poljoprivrednika. Preporučamo svim poljoprivrednicima, postojećim i potencijalnim, da koriste ovu brošuru  – naglasio je Paljak.

- Priručnik je prije svega namijenjen proizvođačima uljne buče, ali i svima novim poljoprivrednicima koji se žele početi time baviti. Obuhvaća sve agrotehničke mjere i sve mjere za dobivanje kvalitetnog proizvoda. U cijelom ciklusu proizvodnje kvalitetnog bučinog ulja važna je proizvodnja kvalitetne sirovine. Imamo veliki interes za proizvodnju stoga je važno da tome posvetimo više pažnje, kao i klimatskim promjenama koji su sve više prisutni kod nas – rekla je autorica brošure dr.sc. Mara Bogović.

Komentari