GRAD IVANEC

Prezentacija Programa bespovratnih potpora turističkoj djelatnosti Grada Ivanca

Objavljeno: 30.06.2021. 19:09

Zadnja izmjena: 30.06.2021. 19:18

Foto: Odisea Hill House, Gačice

U Poduzetničkom inkubatoru Ivanec, Ul. V. Nazora 6/II, u četvrtak, 8. srpnja od 19 sati održat će se prezentacija i najava Programa bespovratnih potpora turističkoj djelatnosti Grada Ivanca.

Prezentaciju će za sve zainteresirane privatne iznajmljivače, OPG-ove koji se bave i nekom vrstom turističke djelatnosti, ostale aktere u turizmu te sve one koje zanima turistička djelatnost i neki oblik samozapošljavanja u turizmu pa u djelatnosti tek kreću, održati direktorica Poslovne zone Ivanec d.o.o. mr. sc. Lana Labaš te voditelji za pripremu i provedbu EU projekata iz Projektnog ureda za EU fondove Nikola Turčin i Tamara Kljunić.

Program  obuhvaća financijske, administrativne i promidžbeno – marketinške potpore, benefite i olakšice koje su, valja naglasiti, sve bespovratne.

Potpore u turizmu

U prvom dijelu planirane prezentacije detaljno će se razložiti sve potpore Grada Ivanca sektoru turizma, prezentirat će se za što su potpore namijenjene te kako ih koristiti ukoliko imate registriranu turističku djelatnost i bavite se njome ili navedeno tek planirate.

Također, okupljenima će se predstaviti i kratke naznake smjera turističkog razvoja lokalnog kraja u dijelu u kome Grad Ivanec planira javne projekte, javna ulaganja i sinergiju sa privatnim sektorom, a u sklopu nastavka brendiranja grada Ivanca kao planinarskog grada.

Rent–a-kliet

Predstavit će se i revitaliziran  projekt Rent–a-kliet, koji je obuhvaćen izrađenim vodičem.

Za razliku od verzije iz 2010. godine, ovaj vodič je usmjeren prvenstveno na pružanje informacija zainteresiranima za pokretanje ili povećanje obuhvata djelatnosti privatnog smještaja i pratećih usluga u turizmu.

Okupljeni će se  informirati o zakonskim odredbama, uvjetima i mogućnostima za pokretanje  i/ili doregistriranje turističke djelatnosti.

Informacije su prvenstveno  namijenjene privatnim iznajmljivačima, zatim onima  koji tek kreću u turističku djelatnost, vlasnicima OPG-ova koji se bave ili žele baviti turističkom djelatnosti te, u konačnici, svima zainteresiranima za pokretanje nekog oblika privatnog poduzetništva u turizmu.

Bespovratno sufinanciranje

U završnom dijelu prezentacije predstavit će se mogućnosti  bespovratnog sufinanciranja privatnih turističkih inicijativa.

Bit će dan pregled  mogućnosti sufinanciranja iz EU fondova i nacionalnih izvora. Predstavit će se i dostupna bespovratna sredstva turističkom sektoru na regionalnoj i lokalnoj razini.

Zbog ograničenog broja mjesta i poštivanja epidemioloških mjera molimo vas da svoj dolazak obavezno najavite i potvrdite na e-mail: [email protected] ili na broj telefona 645 – 483, najkasnije do utorka 6. srpnja 2021. godine.

Na slici: Odisea Hill House, Gačice

Komentari