sjednica elektronskim putem

Prihvaćen proračun Grada Lepoglave za 2021. godinu vrijedan više od 36 milijuna kuna

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 22.12.2020. 09:40

Zadnja izmjena: 22.12.2020. 09:41

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je s 11  glasova prihvatilo prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2021. godinu čiji su ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u visini od 36.133.900 kuna.

Učinilo je to 11 vijećnika iz redova HNS-a, HDZ-a, SDP-a i HSU-a dok vijećnici HSS-a i nezavisni Boris Šinko nisu pristupili glasanju najavivši već ranije da, zbog toga što se sjednica održava elektronskim putem, neće sudjelovati u njenom radu.

Uz proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu te prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2021. godinu, vijećnici su s 11 je glasova prihvatili i 1. prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Lepoglave za 2020. godinu kojim je proračun za 2020. godinu smanjen za 8.071.288 kuna u odnosu na prvotni plan i sada iznosi 39.558.115 kuna.

Na sjednici je prihvaćen Program rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2021. godinu kao i prijedlog Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija.
Usvojena je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave u 2020. godini kao i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2021. godinu. Donesena je i Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Lepoglave.

Participacija za djecu...

Prihvatili su vijećnici i prijedlog Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Lepoglave u dječje vrtiće za 2021. godinu prema kojem se sudjelovanje roditelja – korisnika usluga vrtića u ekonomskoj cijeni redovnog primarnog 10-satnog programa, utvrđuje prema njihovim materijalnim mogućnostima, tako da participacija za jedno dijete mjesečno iznosi: 428 kuna ako prihod po članu domaćinstva u prethodnom tromjesečju iznosi do 1.650 kuna, 460 kuna ako prihod po članu domaćinstva u prethodnom tromjesečju iznosi od 1.651 do 2.062 kune, 520 kuna ako prihod po članu domaćinstva u prethodnom tromjesečju iznosi od 2.063 do 2.475 kuna, 588 kuna ako prihod po članu domaćinstva u prethodnom tromjesečju iznosi od 2.476 do 2.887 kuna te 650 kuna ako prihod po članu domaćinstva u prethodnom tromjesečju iznosi od 2.888 kuna. Inače, ekonomska cijena redovnog primarnog 10-satnog programa u Dječjem vrtiću Lepoglava za 2021. godinu iznosi 1.360 kuna.

Za djecu s prebivalištem na području Grada Lepoglave, koji su korisnici redovitog programa u dječjim vrtićima  čiji osnivač nije Grad Lepoglava, može se odobriti sufinanciranje u visini od 932, 900, 840, 772 i 710 kuna ovisno o materijalnim mogućnostima roditelja – korisnika po kriterijima kao i kod dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Lepoglava.
 

Komentari