ZA POLJOPRIVREDNIKE IZ VIDOVCA

Prijave za štetu nastalu od mraza primaju se do sljedeće srijede

Objavljeno: 16.04.2020. 18:07

Zadnja izmjena: 16.04.2020. 18:13

Iz Općine Vidovec poručuju poljoprivrednicima da prijave štetu od mraza na temelju Odluke župana Varaždinske županije o proglašenju prirodne nepogode od mraza.

Zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom i niskim temperaturama, kojima su nanijete velike materijalne štete na poljoprivredi, trajnim nasadima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama u periodu od 2. do 8. travnja ove godine, moguće je prijaviti štetu putem e-pošte: [email protected], ali može se dostaviti i poštom ili oštećenik može osobno ubaciti kompletiranu prijavu u poštanski sandučić Općine Vidovec.

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz Obrazac PN, potrebno je obavezno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • ispunjeni obrazac Izjave 
  • presliku posjedovnog lista za prijavljenu oštećenu imovinu
  • presliku Upisnika OPG-a
  • presliku kartice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata u slučaju  odobravanja štete.

Važno je podsjetiti da štetu mogu prijaviti  fizičke osobe koje nisu upisane u Upisnik OPG-a te one u obrazac moraju obavezno upisati MIBPG.Rok za prijavu štete je 22. travnja 2020. do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

Sve informacije u vezi prijava štete mogu se dobiti radnim danom od  08,00 do 14,00 sati na telefon: 042/741-201 ili putem e-pošte: [email protected]

Komentari