grad ivanec

Pripreme za sanaciju klizišta uz ceste u Hrastiću i Vukovićevoj u Ivancu te u Prigorcu

Objavljeno: 11.04.2023. 18:23

Zadnja izmjena: 11.04.2023. 18:26

Grad Ivanec obavlja pripreme za sanaciju klizišta koja su se aktivirala na gradskim nerazvrstanim cestama.

U tijeku je natječajni postupak za tri klizišta: u Ulici Hrastiće i u Vukovićevoj ulici (Piščaje) te u Prigorcu (prema Šumiju), ukupna procijenjene vrijednosti od oko 133.000 eura. Uz proračunska sredstva Grada Ivanca, sanacija će se financirati i sredstvima Hrvatskih voda.

 - To su zadnja veća klizišta na nerazvrstanim cestama na području našega grada, dok su ostalo manji odroni, koji trenutačno u većoj mjeri ne ugrožavaju javnu cestovnu infrastrukturu. No, to ne znači da se i o njima ne vodi računa pa će tako Grad naručiti izradu projektne dokumentacije za sanaciju manjeg klizišta u Ul. A. Mihanovića u Ivancu te u zaseoku Bajzi u Škriljevcu, a sve kako bi se na vrijeme preveniralo širenje kliznih ploha - poručuju iz gradske uprave.

Sanirano 9 klizišta

U razdoblju od 2018. do 2022. godine na području grada Ivanca sanirano je čak devet klizišta (Kuštri i Gužvinci u Gačicama, u Cvjetnoj ul. u Margečanu, Severin-Šatornjak u Salinovcu, Jazvečine 1 i 2 u Prigorcu, u Šalamunima u Pecama, Skradnjak u Knapiću te u Osečkoj), a u što je uloženo ukupno 4,67 milijuna kuna.

Komentari