jedan od 17 partnera

Projektom Citywalk Varaždin će postati sigurnije i bolje mjesto za život

Objavljeno: 16.03.2017. 13:01

Zadnja izmjena: 16.03.2017. 13:07

Foto: Grad Varaždin

Grad Varaždin je jedan od mnogobrojnih partnera na projektu CityWalk (Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region).

Projekt pomaže gradovima u dunavskoj regiji da smanje emisije, buku i postanu sigurnija, bolja mjesta za život tako da povećavaju ulogu održivijih oblika mobilnosti u miksu urbanog transporta, posebno oblike aktivnog transporta poput hodanja i bicikliranja.

Da bi se to postiglo fokus projekta je na poboljšanju ključnih uvjeta prohodnosti.

Projekt CityWalk je fokusiran na tri specifična cilja –smanjenje emisija CO2 vezanih uz promet, povećanje integrirane upotrebe održivih transportnih modalitea i povećanje sigurnosti mreža urbanog transporta i života.

CityWalk kick off sastanak u Mađarskoj je započeo proces međuregionalne razmjene i suradnje koji se odnosi na česte izazove vezane na poboljšanje mobilnosti kroz efikasno kombiniranje različitih sredstava prijevoza u urbanim područjima dunavske regije, a projekt je danas predstavljen u Gradskoj vijećnici.

Partneri će usko surađivati sa lokalnim i transnacionalnim dionicima na promicanju outputa CityWalk projekta diljem dunavske regije. Projektni outputi pokrivaju trening programe, interaktivne radionice, vodič za dizajniranje planova prohodnosti, lokalne planove prohodnosti, pilot programe, prijedloge paketa politika itd.

 

 

Komentari