U 2018. godini Grad Novi Marof ostvario je 33.577.548,88 kuna prihoda i
28.947.777,97 kuna rashoda, odnosno višak od 4.629.770,91 kunu. Izvršenje proračuna za 2018. godinu bilo je na dnevnom redu Gradskog vijeća Novog Marofa, održane u utorak.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u prošloj godini
utrošeno je 4,7 milijuna kuna, a za održavanje komunalne infrastrukture 3,8 milijuna.
Gradonačelnik Siniša Jenkač, istaknuo je da je poslovanje bilo više nego
odlično. – Prošle smo godine pokrili manjak od 2,2 milijuna kuna kuna i još uvijek smo izašli s viškom u proračunu od 4 milijuna kuna. Stvar je u pripremi za velike projekte kao što je reciklažno dvorište, dogradnja dječjeg vrtića, obnova dječjeg vrtića i domova gdje mi moramo sufinancirati jedan značajan dio. Moramo imati pripremljene novce da ne bi ulazili u zaduženja. Racionalno smo trošili i ipak smo ostvarili sve programe i projekte koje smo si zacrtali u 2018. godini – rekao je gradonačelnik.

Uz izvršenje prošlogodišnjeg, na dnevnom je redu bio i tehnički rebalans
ovogodišnjeg proračuna. Tako je proračun povećan za 880.000 kuna i sada iznosi
79.868.000 kuna. Također su izmijenjeni programi građenja i održavanja komunalne
infrastrukture. Ukupna sredstva za građenje nešto su smanjena jer se neće realizirati sve
investicije tijekom 2019. godine te sredstva sada iznose 28.717.000 kuna, a sredstva za
održavanja su povećana u dijelu za nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu te sada iznose 3,5 milijuna kuna.

Na dnevnom redu je bilo i izvješće o radu gradonačelnika u drugoj polovici prošle
godine. Spomenut je nastavak gradnje kanalizacije u Grani, Možđencu, Donjem i Gornjem Makojišću, izrada projektne dokumentacije za Aglomeraciju Novi Marof, nastavak gradnje nogostupa uz županijsku cestu u Grani, priprema gradnje istočne obilaznice, radovi na nerazvrstanim cestama, među kojima je i sanacija klizišta u Strmcu, zatim nastavak rekonstrukcije javne rasvjete, sanacija odlagališta neopasnog otpada Čret i gradnja reciklažnog dvorišta, prva faza uređenja groblja u Novom Marofu, kao i rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića, adaptacija društvenih domova, gradnja Centra za socijalnu skrb.
 

Komentari

18.06.2019. 19:29h Zadnja izmjena: 18.06.2019. 19:31