ZAUSTAVLJEN NEGATIVAN TREND

Prošle godine više se stanovnika doselilo u Varaždinsku županiju, nego što se odselilo

Objavljeno: 31.07.2020. 12:46

Zadnja izmjena: 31.07.2020. 13:40

Nakon sedam godina u kojima je Vraždinska županija bilježila veći broj odseljen građana od onih koji su se doselili na ovo područje, prošle godine taj se trend promijenio.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2019. godini iz Varaždinske županije odselilo se 2.231 sugrađana, od toga 847 u drugu županiju a 1.384 u inozemstvo. Međutim, doseljavanje u županiju je poraslo. Tako je ukupno doseljeno 2.249 i to 841 iz druge županije a 1.408 iz inozemstva.

Tako da se ukupno u Varaždinsku županiju doselilo više 18 sugrađana. Malo, ali taj podatak predstavlja nastavak trenda rasta jer je u 2017. godini bilo više odseljenih 1.183, 2018. godine odselilo se više 366, a ove godine ipak je više doseljenih.

U okruženju i dalje ima više odseljenih stanovnika po županijama.

  • Tako je u susjednoj Međimurskoj županiji nastavljen je šesnaestogodišnji niz iseljavanja. Doseljeno je 1.264 a odseljenih je za 308 više.
  • U Kopriničko-križevačkoj županiji doseljenih je 945 a oseljenih je za 652 više.
  • U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 984 je doseljenih a odseljenih više za 1.026.
  • Pozitivan trend bilježi još Krapinsko-zagorska županija u kojoj je doseljeno 1.638 i to je više od odseljenih za 311.

Na državnom nivou razlika između doseljenih i odseljenih još uvijek je u korist onih koji su odselili i to u ukupnom broju za 2019. godinu 2.422. Ta razlika odnosi se isključivo na one koji su odselili u inozemstvo. U inozemstvo je odselilo 40.148 stanovnika, a doselilo se iz inozemstva 37.726, piše u izvješću Državnog zavoda za statistiku.

Komentari