Čak 18 udruga s područja Grada Novog Marofa za provođenje svojih aktivnosti u ovoj godini dobilo je 184,5 tisuća kuna osiguranih u gradskom proračunu. Riječ je o sredstvima koja su dodijeljena nakon što su se udruge prijavile na javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro, a koje provode udruge na području GradaNovog Marofa.

Ukupno je po ovom natječaju odobreno 184.500 kuna, a najviše sredstava, odnosno
30.000 kuna, dodijeljeno je udruzi Mladi za Marof, za projekt Uključivanje mladih u život
lokalne zajednice, Biciklijada „Šic na bic”. Potpora od 18.000 kuna dodijelit će se Udruzi
umirovljenika Novi Marof za redovnu djelatnost Udruge, dok je novomarofskom ogranku
Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Varaždinske županije odobreno 17.000 kuna za promicanje istine o Domovinskom ratu te skrb o dragovoljcima i veteranima, kao i o članovima njihovih obitelji.

Nadalje, po 15.000 kuna dodijeljeno je udrugama „Sunce” i „Pinta”, a ostale će udruge za svoje programe i projekte dobiti potpore u iznosu od 1.000do 12.000 kuna. Jenkač je pozvao i one udruge koje se ove godine nisu prijavile da to svakako učine iduće godine.
– Podstičem što veći broj udruga da se prijave na natječaj i da ćemo za iduću godinu moćipredvidjeti i više sredstava te time potaknuti i druge udruge koje se možda još nisu
aktivirale, a onima koje su aktivne još podići razinu kvalitete poslovanja i europski programski pristup financiranju – rekao je Jenkač.

Ovogodišnji je natječaj bio raspisan samo za one udruge koje nisu bile pokrivene
programima javnih potreba za kulturu i sport te vatrogastvo. Što se tiče aktivnosti na tom
području u proračunu Grada Novog Marofa osigurana su sredstva za njihov rad u
milijunskim iznosima. Tako je samo u prošloj godini rad Vatrogasne zajednice pomognut
dotacijama u iznosu od 825 tisuća kuna dok je za novomarofski sport, odnosno klubove,
osigurano 565 tisuća kuna.

– Kada sredstvima koje smo osigurali za naše vatrogasce i sportaše dodamo još gotovo
600 tisuća kuna za ostale udruge dolazimo do iznosa od gotovo dva milijuna kuna koliko jebilo dano svim našim udrugama za njihove brojne aktivnosti – zaključio je gradonačelnik
Jenkač.

Komentari

29.04.2019. 18:29h Zadnja izmjena: 29.04.2019. 18:31