GRAD IVANEC

Radovi na cestama Osečka-Gačice, u Radovanu, I. Vrhovcu, prema Tužnom

Objavljeno: 06.04.2021. 18:59

Zadnja izmjena: 06.04.2021. 19:02

U cilju dogovora o konačnom početku  modernizacije cesta na području grada Ivanca – ali onih koje su pod nadležnošću ŽUC-a i na kojima su (jer su u iznimno lošem stanju) potrebni hitni radovi kako bi se omogućio normalan i siguran promet - gradonačelnik Milorad Batinić je s predstavnicima ŽUC-a i suradnicima iz gradske uprave proteklih dana obišao više kritičnijih dionica i lokacija na cestama.

Dogovoreno je sljedeće:

  • Službe Grada Ivanca izradit će tehničko rješenje za proširenje lokalne ceste Osečka-Gačice u cijeloj duljini od 4 kilometra.
  • Cesta je široka od 2,5 do 4 metra, mjestimično je mimoilaženje vozila nemoguće (pogotovo u zimskim uvjetima), a u proširenje bi se išlo gdje god to dopušta postojeća konfiguracija terena i gdje je to tehnički izvedivo.
  • Radove će izvesti ŽUC, a Grad se obvezao da će u suradnji i uz potporu Vijeća Mjesnog odbora Osečka, krenuti u dogovor s vlasnicima nekretnina radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
  • Također, obiđena je lokacija na toj cesti duga oko 150 metara, gdje je hitno potrebno riješiti oborinsku i cestovnu odvodnju.
  • Po tom pitanju je dogovoreno da će službe ŽUC-a i Grada Ivanca izraditi tehničko rješenje kao preduvjet za radove kojima bi se riješio problem odvodnje oborinskih i cestovnih voda. Ujedno će se cesta proširiti i utvrditi bankine.

Dionica na županijskoj cesti na granici Grada Ivanca i Općine Vidovec, prema Tužnom, koja je u dosta lošem stanju, obnoviti će ŽUC polaganjem 400 do 500 metara asfaltnog „tepiha“ i to iz sredstava redovitog održavanja. Radit će se i u Mjesnom odboru Radovan, gdje će se urediti pješački prijelaz u neposrednoj blizini raskrižja županijske ceste s Vinogradskom ulicom.

Predstavnici ŽUC-a upozoreni su i na veliko slijeganje terena uz županijsku cestu kod vatrogasnog doma u Radovanu te im je skrenuta pozornost na potrebu hitne sanacije, to više što se čini da je riječ o potencijalnom klizištu.

Isto tako, u planu je i uređenje ŽUC-ove ceste u Ivanečkom Vrhovcu, gdje se planiraju izvesti radovi na presvlačenju kolnika novim asfaltom te mjestimična proširenja tamo gdje je to moguće izvesti.

Temeljem zadnjeg rebalansa proračuna, sredstva za radove dijelom su osigurana u proračunu Grada Ivanca, dok drugu polovicu osigurava ŽUC, odnosno Županija, koja se obvezala da će na gradskih 500.000 kuna na godinu, za modernizaciju cesta izdvojiti još toliko. Na taj način omogućit će se ulaganja u obnovu sadašnjih loših cesta pod nadležnošću ŽUC-a, što je problem koji je već dugo vremena bio u fokusu interesa i građana i gradskih vijećnika.

Komentari