Obilaznica Grada Preloga je jedan od prioritetnih cestovnih projekata na području Međimurske županije, ona je nužnost za budući razvoj i Preloga i cijelog ovog dijela Međimurja“, istaknuto je na radnom sastanku održanom u prostorima Grada Preloga.

Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, i Josip Škorić, predsjednik uprave Hrvatskih cesta, posjetili su Grad Prelog te održali radni sastanak sa predstavnicima Grada Preloga. Glavna tema sastanka bila je izgradnja izgradnja sjeverne obilaznice Grada Preloga.

Trasa obilaznice dužine 6835 metara započeti će od državne ceste D20 i zapadno od ulaska u Prelog, prolaziti preko poljoprivrednog zemljišta sjeverno od naseljenog područja Preloga, preko županijske ceste Ž2026 te se nastaviti prema naselju Cirkovljan kojeg također obilazi sa sjeverne strane. Istočno od Cirkovljana obilaznica se spaja na postojeću trasu D20. Cijena realizacije ovog projekta je približno 60 milijuna kuna, a očekuje se da će sami građevinski radovi na izgradnji obilaznice započeti u proljeće 2021. godine

Komentari

14.07.2020. 10:41h Zadnja izmjena: 14.07.2020. 10:41