općina trnovec bartolovečki

Rebalansom proračuna Općine Trnovec Bartolovečki osiguran nastavak projekata

Objavljeno: 15.06.2022. 20:20

Zadnja izmjena: 15.06.2022. 20:20

Prvim izmjenama i dopunama ovogodišnjeg proračuna Općine Trnovec Bartolovečki prihodi su povećani za 2,6 milijuna kuna te sada iznose 26,7 milijuna kuna, a s viškom iz prethodnih godina od gotovo 9 milijuna kuna ukupni su rashodi 35,7 milijuna kuna.

Povećavaju se rashodi u iznosu od 350.000 kuna za održavanje Ulice Ivana Mažuranića, 350.000 kuna za izgradnju nove ulice između Dravske ulice i Zelenog puta, 200.000 kuna za postavljanje fiksnih kućišta za kamere na državnoj cesti D2 u Bartolovcu, Šemovcu i Zamlaki, 140.000 kuna za uređenje Društvenog doma Zamlaka, 100.000 kuna za izgradnju skate parka, a 100.000 kuna namijenjeno je i za nabavu kamera koje će se postaviti na površine na kojima će biti sanirani divlji deponiji.

- Prvi rebalans je nužan zbog cijena koje su išle drastično gore u odnosu na plan proračuna koji smo donijeli u veljači. Ne radi se o novim projektima već o projektima koje smo proračunom predvidjeli, no ne možemo raspisati javnu nabavu jer nemamo dovoljno planiranih sredstava u proračunu. Prijedlog je bio da "posudimo" od onih projekata kod kojih još uvijek nemamo svu dokumentaciju pa će njihova realizacija bit kasnije - rekla je načelnica Verica Vitković.

Za nogometne klubove potvrđene su donacije u iznosu od 60.000 kuna, NK Trnju iz Trnovca 40.000 kuna za postavu automatskog sustava za navodnjavanje glavnog terena te NK Mladosti iz Šemovca 20.000 kuna za kućice za suce i rezervne igrače. Jednakim iznosima i ŽNS Varaždin poboljšava sportsku infrastrukturu.

Komentari