grad lepoglava

Reciklažno dvorište ovog mjeseca obilazi naselja u Lepoglavi

Objavljeno: 09.11.2021. 09:02

Zadnja izmjena: 09.11.2021. 09:02

Mobilno reciklažno dvorište ovog mjeseca (studeni, 2021.) obilazi naselja na području Grada Lepoglave.

Kao i prilikom dosadašnja tri obilaska, u mobilno reciklažno dvorište moći će se, besplatno i u primjerenim količinama, odlagati određene vrste otpada koje se ne mogu odlagati u spremnike za otpad koje građani koriste u kućanstvima. Kod predaje otpada u reciklažno dvorište potrebno je, uz osobnu iskaznicu, predočiti zadnji plaćeni račun za zbrinjavanje otpada. Sve dodatne informacije o korištenju reciklažnog dvorišta mogu se dobiti putem telefona na broj 042/494-313.

Raspored obilaska mobilnog reciklažnog dvorišta po naseljima na području Grada Lepoglave za studeni 2021.: 

  • 8. studenog - od 7:30 do 10:30 sati - Parking kod trgovačkog obrta "Marica" (kod trafostanice), za naselje Lepoglavu
  • 8. studenog - od 11:00 do 14:00 sati - Parking kod restorana Ivančica, za naselje Lepoglavu
  • 9. studenog - od 7:30 do 10:30 sati - Parking kod "starog" groblja u Lepoglavi, za naselja Viletinec i Vulišinec
  • 9. studenog - od 11:00 do 14:00 sati - Parking kod Caffe bara Niagara i trgovine Škudar, za naselja Muričevec i Očura
  • 15. studenog - od 7:30 do 10:30 sati - Parking iza vatrogasnog doma u Kamenici, za naselja Crkovec, Kamenica i Kamenički Vrhovec
  • 15. studenog - od 11:00 do 14:00 sati - Prostor kod objekta na adresi Kameničko Podgorje 65 B, za naselje Kameničko Podgorje
  • 16. studenog - od 7:30 do 10:30 sati - Parking kod groblja u Donjoj Višnjici, za naselja Donja Višnjica i Zlogonje
  • 16. studenog - od 11:00 do 14:00 sati - Kod područne škole u Žarovnici, za naselje Žarovnica
  • 22. studenog - od 7:30 do 11:30 sati - Autobusna stanica u Gornjoj Višnjici, za naselja Bednjica, Gornja Višnjica, Višnjička Jazbina i Zalužje 

Komentari