rekonstrukcija

Rekonstruirana i obnovljena Radnička ulica u Majerju

Objavljeno: 06.05.2021. 11:39

Zadnja izmjena: 06.05.2021. 11:39

U travnju 2019. godine odobreno je 315.000,00 kn za projekt „Radnička ulica u Majerju – rekonstrukcija ceste“ od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Realizacija je to prema zahtjevu za sufinanciranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini na koji je Općina Petrijanec prijavila spomenuti projekt 6. ožujka 2019. godine.

Ugovor o sufinanciranju potpisan je u studenome 2019. godine, dok je u listopadu 2019. izabran najpovoljniji izvođač radova – Niskogradnja Huđek iz Majerja. Ukupna vrijednost radova iznosila je 2 562 284,49 kuna.

Glavne aktivnosti koje su se realizirale izvođenjem radova na prometnici su rekonstrukcija i proširenje kompletne ceste u dužini od 1038 metara, izvedba nogostupa u dužini cca 430 metara sa izvedbom rigola, izvedba oborinske kanalizacije u duljini od 430 metara, od početka zahvata uz kapelu kod D2 pa do odvojka, odnosno do račvanja ceste i skretanja koridora ceste prema zapadu.

- To je samo još jedan u nizu od projekata na području Općine Petrijanec kojim se nastoji podignuti razina komunalne opremljenosti koja je preduvjet za daljnji razvoj i napredak navedenog područja, ali i povećati životni standard stanovnika Općine Petrijanec. Za navedenu prometnicu ovih je dana predan zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole te će se izdavanjem dozvole sve aktivnosti na projektu završiti – istaknuo je načelnik Željko Posavec. Nadodao je kako je trenutno u fazi projektiranja Ulice Đure Basaričeka, koja također izlazi na državnu cestu D2 i spaja se na Radničku ulicu gdje su zamijenjene drvene bandere betonskima, što je prvi korak prema rekonstrukciji i te prometnice. 

Komentari