GRAD IVANEC

Rekonstrukcija vatrogasnog doma i gradnja pomoćne zgrade DVD-a Radovan

Objavljeno: 30.09.2021. 18:26

Zadnja izmjena: 30.09.2021. 18:29

Gradsko vijeće Ivanec danas je, na svojoj 6. sjednici, jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti DVD-u Radovan za provedbu ulaganja u rekonstrukciju postojećeg vatrogasnog doma i izgradnju pomoćne zgrade sa spremištem i pratećim prostorijama. Glasovalo je svih 15 gradskih vijećnika.

Podsjećamo, sjednica je bila sazvana po hitnom postupku, kako bi se omogućilo DVD-u Radovan da, kao prijavitelj i korisnik sredstava, ispoštuje krajnji rok prijave svoga projekta na natječaj u sklopu Mjere 7.4.1. EU poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a koji istječe danas u 12 sati.

Ova odluka jedan je od neophodnih dokumenata koju DVD Radovan treba priložiti obaveznoj natječajnoj dokumentaciji za kandidiranje svoga projekta na navedenu Mjeru.

Komentari