grad ludbreg

Rotary klub Ludbreg i ove godine nagrađuje učenike i studente

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 23.03.2021. 10:06

Zadnja izmjena: 23.03.2021. 10:06

Fond za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg raspisao je natječaj radi nagrađivanja najboljih srednjoškolaca i studenata s područja Grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec
Za dodjelu „Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Ludbreg za 2021. godinu“.

Natječaj se raspisuje za školsku i akademsku 2019/2020. godinu“ u obliku novčanih nagrada za slijedeće kategorije:

1. dvije nagrade za najbolje učenike srednje škole – gimnazije i umjetničke srednje škole u iznosu od po 1.000,00 kuna,
2. dvije nagrade za najbolje učenike srednjih strukovnih škola sa četverogodišnjim trajanjem u iznosu od po 1.000,00 kuna,
3. dvije nagrade za najbolje učenike srednjih strukovnih škola sa trogodišnjim trajanjem kojima se stječe SSS u iznosu od po 1.000,00 kuna,
4. šest nagrada za najbolje redovne studente dodiplomskog, diplomskog, stručnog odnosno integriranog studija u iznosu od po 1.500,00 kuna,
5. jedna nagrada za poslijediplomski studij (specijalistički, doktorski) u iznosu od 2.000,00 kuna.

Pravo natjecanja za nagrade imaju učenici srednjih škola i redovni studenti dodiplomskog, diplomskog, stručnog odnosno integriranog studija te kandidati poslijediplomskog studija (specijalistički, doktorski) za prošlu akademsku godinu s prebivalištem s područja grada Ludbrega i Općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, koji imaju trajno mjesto boravišta u gradu Ludbregu ili navedenim općinama duže od dvije godine, ili koji su tu rođeni i živjeli duže od 10 godina, a pohađaju bilo koji studij u Hrvatskoj ili svijetu.

Natječaj je otvoren od dana objave do 10. travnja 2021. godine do 18:00 sati. Prijave koje ne stignu do tog roka na adresu Rotary kluba, neće se razmatrati.

U prijavi na natječaj treba navesti točnu adresu, broj telefona, e-mail i OIB kandidata. Kandidati trebaju uz prijavu na natječaj dostaviti prijepis ocjena i druge dokumente na temelju kojih će biti vrednovani. Ocjene se odnose za završeni razred odnosno godinu fakulteta prošle 2019/2020. školske/akademske godine koju je kandidat završio.

Natječaj u cijelosti pročitajte u nastavku: 2021 Rotary nagrade za izvrsnost – natječaj

Komentari