S ciljem podizanja svijesti o poplavama Hrvatska i Slovenija su započele projekt FRISCO, a financira se iz programa INTERREG V-A – Program suradnje Slovenija – Hrvatska 2014-2020, a obuhvaća negrađevinske mjere u cilju podizanja svijesti javnosti o poplavama, zaštiti od poplava, te upravljanju i smanjenju rizika od poplava.

Za stanovnike Općine Cestica predstavljanje projekta FRISCO 1 održano je u srijedu, a radionicama su uz brojne građane prisustvovali i čelnici Općine Cestica, načelnik Mirko Korotaj, zamjenik Žarko Rodeš i predsjednik Vijeća Darko Majhen, te predstavnici cestičkih vatrogasnih društava. Tema radionica bila je Kako se sami možemo zaštiti od poplava, a u uvodnom dijelu o organizaciji „vodnog sektora“ u Republici Hrvatskoj i njegovoj teritorijalnoj podjeli i samom FRISCO 1 projektu govorila je Samra Polić iz Hrvatskih voda.

O upravljanju rizicima od poplava na slivu rijeke Drave u Hrvatskoj govorio je Ladislav Grđan, voditelj centra obrane od poplave iz VGO Varaždin, a u svom izlaganju osvrnuo se i na stanje korita rijeke Drave na ovom području i poplava prije dok nije bilo hidrocentrala, kanala i nasipa i danas. O sustavu prognoziranja govorila je Dijana Oskoruš iz DHMZ-a, a o obrani od poplava u Republici Hrvatskoj Tomislav Novosel iz HV-a. Žarko Vučak iz DUZS-a govorio je o civilnoj zaštiti i mjerama ranog upozoravanja.

Na sjednici je predloženo da se na području ulaska rijeke Drave u Hrvatsku, kod Velikog Lovrečana, postavi automatska mjerna stanica i da se rezultati stanja voda mogu pratiti na portalu kao i stanje voda u susjednoj Sloveniji, a predloženo je da se pomoću nasipa od poplave zaštiti prekodravsko naselje Lovrečan Otok.

Komentari

17.11.2017. 09:12h Zadnja izmjena: 17.11.2017. 09:12