OPĆINA CESTICA

Saborski zastupnik Predrag Štromar obišao Općinu Cestica, a ovo su bile teme

Objavljeno: 30.07.2021. 14:53

Zadnja izmjena: 30.07.2021. 15:04

Saborski zastupnik Predrag Štromar posjetio je jučer Općinu Cestica. Sastanak sa čelništvom općine bio je na temu kapitalnih projekata za područje općine Cestica i interesa za njezine mještane.

Raspravljalo se o mogućnosti da se u Prostorni plan Varaždinske županije kao i u plan izgradnje prometnica u Ministarstvu prometa i Hrvatskih cesta uvrsti brza Podravska cesta (relacija Sračinec, Petrijanec, Cestica). Tim projektom osigurala bi se sigurnost prometa kroz naselja jer bi teretni promet kao i osobna vozila bila usmjerena na trasu brze Podravske ceste. Pošto Općina Cestica ima niz projekata za kandidiranje na EU fondove, kao i u Nacionalni plan oporavka raspravljalo se koji projekti bi mogli ući u program za buduće razdoblje.

Spomenuta je i dogradnja dječjeg vrtića koja bi se mogla kandidirati na mjeru 7.4.1. i time bi se stvorili uvjeti da sva djeca mogu biti smještena u dječji vrtić. Na području turizma istaknuti je Kamp Cestica koji ima uvjete da uđe u projekte koji će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka. Predrag Štromar izjavio je da će se maksimalno zalagati da ti projekti uđu u navedene programe i da će pomoći Općini Cestica kao što je i do sada činio. Nakon održanog sastanka čelništvo Općine i saborski zastupnik obišli su lokaciju budućeg Kampa Cestica.

Komentari