pojavila su se klizišta

Sanirana lokalna cesta u naselju Smontari u Kameničkom Podgorju

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 18.07.2017. 16:34

Zadnja izmjena: 18.07.2017. 16:38

Ovih je dana, u okviru gradskog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Lepoglave za 2017. godinu, kraju privedena sanacija lokalne ceste u naselju Smontari u Kameničkom Podgorju.

Riječ je o cesti na kojoj su se pojavila klizišta te je zbog nastalih oštećenja bilo otežana prometna komunikacija prema navedenom naselju. Zbog klizanja tla prijetilo je i njeno daljnje oštećenje pa tako i prekid prometne komunikacije.

- Na žalost, klizanje tla uzrokuje brojne štete između ostalog i na komunalnoj infrastrukturi. Sanacije klizišta zahtijevaju velika financijska sredstva tako da Grad, koji je zbog zakonskih propisa ostao bez gotovo polovice proračunskih prihoda, a uz to je lišen značajnije potpore s državne razine, nije u mogućnosti odjednom napraviti sve sanacije. Zato to činimo planski i po fazama. Jedna od tih faza je i ova u okviru koje smo sanirali klizišta na lokalnoj cesti u naselju Smontari omogućivši tako građanima, koji žive na tom području, nesmetanu prometnu komunikaciju - istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić te dodao da za sanaciju klizišta Grad Lepoglava izdvaja velika financijska sredstva.

- Ta sredstva se ne ulažu u gradnju nove komunalne infrastrukture već za to da bi postojeće stanje vratili u prethodno. No, činimo to zbog potreba naših građana – rekao je gradonačelnik Škvarić.

Inače, Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu predviđena je izrada projektne dokumentacije i stvaranje uvjeta za sanaciju klizišta na nerazvrstanim cestama u naselju Galoviću u Žarovnici i u naselju Ves u Gornjoj Višnjici.
 

Komentari