GRAD IVANEC

Saznajte kako će u budućnosti izgledati Ivanec

Objavljeno: 09.02.2021. 19:41

Zadnja izmjena: 09.02.2021. 19:45

Počela je javna rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna prostorno-urbanističkih planova Grada Ivanca i to:

  • VII. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Ivanca,
  • VII. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Ivanca
  • V. Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca.

Javni uvid u prijedloge svih navedenih planova može se obaviti tijekom trajanja javne rasprave, od 8. do 16. veljače 2021. u prostorijama Gradske vijećnice, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi planova bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Ivanca, www.ivanec.hr, rubrika Službene objave.

Svi zainteresirani pozvani su i na javna izlaganja planova, na kojima će biti obrazložena rješenja, smjernice i mjere iz svih predloženih planova.

Javno izlaganje Prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanca održat će se u ponedjeljak, 15. veljače 2021. godine s početkom u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici Ivanec.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanca održat će se istog dana i na istom mjestu u 11,30 sati, dok će se u 12 sati održati javno izlaganje Prijedloga V. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca.

Prijedlozi...

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedloge planova mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno, 16. veljače 2021. godine, na sljedeći način:

  • elektroničkom poštom na: [email protected]
  • pisanim putem na adresu: Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, 42240 Ivanec, zaprimljeno do zaključno 19. veljače (petak) u 15.00 sati
  • upisom u Knjigu primjedbi i prijedloga na mjestu javnog uvida
  • u zapisnik tijekom javnog izlaganja
  • putem Obrasca za komentiranje prijedloga planova putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, dostupnog na mrežnim stranicama Grada Ivanca, rubrika Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Svi ostali detalji dostupni su na www.ivanec.hr – rubrika Službene objave.

Komentari