GRAD IVANEC

Saznajte što i gdje će se raditi ove godine u Ivancu?

Objavljeno: 02.03.2021. 18:50

Poznato je da Grad Ivanec proteklih nekoliko godina ulaže visoka novčana sredstva u gradnju i održavanje sustava oborinske odvodnje, a razlog tomu su promijenjene klimatske prilike. 

Najveći problem su ekstremne kiše i posljedično, bujice koje postojeći sustavi odvodnje u kratkom vremenu ne mogu prihvatiti jer nisu dimenzionirani za takve, goleme količine voda. Rezultat toga su poplavljivanja privatnih i javnih površina i infrastrukture, često s velikim štetama. 

- Kako bismo to spriječili, Grad Ivanec je, među prvim JLS-ovima u Hrvatskoj, odlučio sustavno početi rješavati ovakve probleme. Gdje god dolazi do izlijevanja i poplavljivanja, nastojimo promptno reagirati. Radimo kroz cijelu godinu,uključujući i zimski period, na način da naručujemo zacjevljenje kanala, gradnju muldi i propusta, ugradnju i čišćenje kanalskih rešetki, ali i cijevi, propusta, šahtova, rigolai kanalica, sve kako bismo spriječili poplavljivanje. Ovakva praksa nam je u visokom prioritetu jer ne možemo dopustiti da ičije kuće ili površine „plivaju“ – rekao je gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić.

- Na žalost, takvih je problema na terenu puno. S obzirom na to da se ne radi tek o pojedinim kritičnim lokalitetima, već je riječ o desecima mjesta širom gradskog područja koja će trebati rješavati ove i idućih godina, izradili smo sveobuhvatni Program gradnje i održavanja građevina javne odvodnje i oborinskih voda za razdoblje od 2021. do 2024. godine i po njemu ćemo sustavno rješavati sve uočene problematične lokacije – poručuje gradonačelnik. 

Ovaj program bit će prezentiran Gradskom vijeću Ivanec. 

  • Što se ove godine tiče, Vijeću će biti predloženo da se za navedene radove rebalansom proračuna osigura 362.000 kuna za gradnju te 150.000 kuna za održavanje.
  • Ukupna ulaganja u uređenje sustava oborinske odvodnje u razdoblju 2021. – 2024. planirana su u iznosu od oko 1,88 milijuna kuna, od čega 1,1 milijuna kuna u gradnju, a 775.000 kuna u održavanje.
  • Pored ovoga, Grad Ivanec će – ako se ukaže potreba za hitnim intervencijama – intervenirati na problematičnim dionicama u nadležnosti Hrvatskih voda, a koje ne budu uvrštene u njihov godišnji program.

 

Planirani radovi u 2021.

  • Gradnja građevina javne odvodnje oborinskih voda u 2021. godini planirana je u Ivancu (Vinogradska, Hrgova, Bistrica, Kalnička), u Vitešincu, Lovrečanu, Prigorcu, Seljancu, Škriljevcu, Cerju Tužnom, Margečanu, Bedencu i drugdje.
  • Radovi na održavanju planiraju se izvesti u Rajterovoj ulici, u Lančiću, Radovanu i Ivanečkom Vrhovcu. 
  • Grad će reagirati i u svim slučajevima u kojima se ustanovi da je na pojedinim lokalitetima potrebna hitna intervencija radi sprečavanja poplavljivanja.

Komentari