Šest osoba koje su donedavno na Zavodu za zapošljavanje bile prijavljene kao nezaposlene, zaposleno je u Programu javnih radova na području grada Ivanca.

Njihovo zapošljavanje omogućila je prijava Grada Ivanca na Mjeru HZZ-a – Radom za zajednicu i sebe. Veći dio troškova zaposlenih, uključujući minimalnu bruto plaću te troškove prijevoza, financira HZZ, dok dio sufinancira Grad Ivanec.

U suradnji s Ivkomom, zaposleni su angažirani u obavljanju raznih vrsta javnih radova – na revitalizaciji javnih površina i površina oko ustanova (gradski park, Mali park, javne površine u stambenim blokovima, okoliš vrtića, škola, igrališta) na uređenju šetnica, groblja, saniranju divljih odlagališta otpada, uređenju okoliša Bistrice i sl.

Ključne riječi: ivanec, Ivanec, javni radovi, nezaposleni,

Komentari

07.09.2016. 09:13h