Slikar Franjo Klopotan tuži Severinu zbog krađe autorskih prava

Objavljeno: 01.02.2011. 12:47

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:08

Foto: Željko Hajdinjak / CROPIX

Slikar hrvatske naive svjetskog glasa Franjo Klopotan podnio je tužbu protiv Severine zbog neovlaštenog korištenja motiva iz njegovih slika na omotu i u knjižici albuma "Zdravo, Marijo".

- Ja sam slikar naivac ali to ne zna?i da sam naivac u svakom smislu. Severina je iskoristila motive iz mojih slika na omotu svog albuma bez mog odobrenja i mislim da sam dobro postupio kad sam podnio tužbu protiv nje - rekao nam je slikar naivac iz Prese?nog kraj Novog Marofa Franjo Klopotan (73) koji je podnio tužbu protiv najpopularnije hrvatske estradne umjetnice, Severine, zbog kra?e autorskog djela.

Severina je, tvrdi Klopotan, na omotu svog albuma "Zdravo Marijo" koji je izdan 2008. godine u nakladi Dallas Recordsa, iskoristila motive "brod", "leptir" i " slavoluk" iz njegovih slika. Omot i knjižica albuma ukrašeni su motivima hrvatskih naivaca Ivana Rabuzina, Ivana, Josipa i Milana Generali?a te, izme?u ostalih, i Franje Klopotana. Klopotan nam je sve to dokazao prikazavši nam svoja djela iz ?ega se jasno vidi da su neki motivi korišteni i na omotu i u knjižici Severininog albuma.

- Mislim da Severinu osim mene nitko ni ne može tužiti jer su svi ostali umjetnici, moje kolege, ve?inom pokojni. Shva?am da mi je Severina na neki na?in u?inila uslugu jer njezine CD-e kupuje puno ljudi koji se na taj na?in mogu upoznati sa mojim i djelima mojih kolega, ali red je ipak red. Da me samo nazvala i pitala može li iskoristiti motive iz mojih djela na omotu svog CD-a ja bih rado na to pristao. Ali nije me pitala - rekao nam je Klopotan.

Klopotan se ina?e likovnom umjetnoš?u bavi ve? više od 50 godina. Nikad nije studirao likovnu umjetnost, ali tijekom 60-ih godina prošlog stolje?a godinu je dana u?io slikanje od najboljeg, od Krste Hegeduši?a. U svojoj karijeri koja traje više od 5 desetlje?a naslikao je više stotina ulja na platnu i ulja na staklu ali, isti?e, dobro pamti svako svoje djelo.

- Kao što u svom vinogradu znam koji trs ima kakvo grož?e, tako poznajem i svaki, najmanji motiv sa svojih slika – naglasio je Klopotan.

Svoja djela je ina?e izložio diljem svijeta, od Europe do Južne i Sjeverne Amerike, a neka od njih ponosno stoje u svjetskim galerijama moderne umjetnosti. Njegov veliki obožavatelj bio je i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tu?man, a fotografija sa primanja kod predsjednika Tu?mana stoji izložena na vidljivom mjestu u dnevnom boravku njegove obiteljske ku?e u Prese?nom.

Klopotan isti?e da je ponosan na svoja slikarska dostignu?a i na to da je njegovo ime uvršteno me?u devet najve?ih hrvatskih slikara "naivaca". Trenutno priprema svoju zadnju izložbu nakon ?ega odlazi u zasluženu slikarsku mirovinu.

- Pripremam slike za svoje zadnje dvije izložbe. Jedna ?e biti u mom Varaždinu, a jedna u Zagrebu i to je to. Odlazim u slikarsku mirovinu. Crtat ?u i dalje, ali samo za sebe, da ispunim svoju dušu, a izložbi više ne?e biti. Proputovao sam cijeli svijet prikazuju?i svoja djela i mislim da je dosta – rekao nam je na kraju razgovora Klopotan.


FOTO: Željko Hajdinjak / CROPIXKomentari