sjednica gradskog vijeća

Siniša Jenkač o projektima koji su obilježili proteklo razdoblje u Novom Marofu

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 16.07.2020. 08:47

Zadnja izmjena: 16.07.2020. 09:45

Dogradnja dječjeg vrtića, sanacija odlagališta Čret i izgradnja reciklažnog dvorišta jedni su od najvažnijih projekata u Novom Marofu u proteklom razdoblju, istaknuto je na sjednici Gradskog vijeća.

Prema riječima gradonačelnika Siniše Jenkača, u protekloj je godini ostvaren višak koji će se sada preusmjeriti za nastavak projekata. Ukupno se proračun povećava za 18,2 milijuna kuna i iznosi 110,11 milijuna. Ponajviše je to zbog spomenutog ostvarenog viška, kao i investicija koje nisu realizirane u 2019 godini, već će se izvršiti u 2020, te povećanih prihoda EU sredstava za 5,5 milijuna kuna.

Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač podnio je izvješće o radu u razdoblju od srpnja do prosinca 2019. godine. Istaknuo je samo dio od mnogih aktivnosti vezanih uz kapitalne projekte i investicije na području grada među kojima je gradnja istočne obilaznice, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, sanacija klizišta, javna rasvjeta..

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju groblja u Novom Marofu. Kreće se i sa sanacijom i zatvaranjem odlagališta neopasnog otpada Čret, a radi se i na projektu izgradnje reciklažnog dvorišta. U tijeku je rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića u Novom Marofu, a završena je i energetska obnova zgrade.

 

Komentari