Na web stranici Srednje škole Ivanec na adresi www.ss-ivanec.hr sve zainteresirane obrazovne ustanove mogu slobodno preuzeti nove kurikulume i priručnike za nastavnike za fakultativne predmete Njemački jezik u digitalnom i multikulturalnom okruženju, Engleski jezik u digitalnom i multikulturalnom okruženju i Talijanski jezik u digitalnom i multikulturalnom okruženju.

Kurikulumi i materijali za nastavnike izrađeni su u sklopu EU projekta „Višejezičnost u digitalnom i multikulturalnom okruženju“ koji se provodi od 30. studenog 2017. do 30. studenog 2019. godine. Novi fakultativni predmeti su u Srednju školu Ivanec uvedeni školske godine 2018./2019., a učenici su u sklopu stranih jezika učili o toleranciji, poštivanju različitosti te o drugim kulturama kroz zabavu i rješavanje interesantnih zadataka. Iskustva učenika i nastavnika s novim fakultativnim predmetima su
pozitivna.

Projekt „Višejezičnost u digitalnom i multikulturalnom okruženju“ se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, vrijedan je 807.967,46 kuna a uz Srednju školu Ivanec u njemu kao partneri sudjeluju Srednja škola Krapina, Srednja škola Zlatar te Upravna škola Zagreb kao vodeći partner.

 

Komentari

24.06.2019. 10:46h Zadnja izmjena: 24.06.2019. 11:03