radni posjet

Slovenska nacionalna manjina Varaždinske županije u posjetu slovenskoj manjini u Mađarskoj 

Objavljeno: 22.09.2016. 15:31

Zadnja izmjena: 22.09.2016. 15:42

Predstavnici slovenske nacionalne manjine Varaždinske županije i grada Varaždina Barbara Antolić Vupora, Igor Šerdoner i voditelj EU projekata Miroslav Marković, posjetili su u utorak generalnog konzula Republike Slovenije u Mađarskoj Borisa Jesihakoji ih je dočekao zajedno s predstavnicima Slovenaca iz Mađarske.

Tema razgovora s domaćinima bila su iskustva i aktivnosti slovenske nacionalne manjine na području očuvanja kulturne baštine, gospodarskog razvoja i obrazovnih programa. Na području grada Monoštra, koji se nalazi 10-tak kilometara od slovenske granice živi najveća skupina Slovenaca na području Mađarske, njih oko 3.000. 

U sklopu posjeta delegacija je posjetila oglednu "Slovensku kmetiju" i "Hišu jabolk" koje su gotovo u cijelosti financirane sredstvima iz EU fondova.

U sklopu posjeta dogovoren je nastup kulturnih skupina na Prešernovom danu u Varaždinu, kao i prezentacija turističke i gastronomske ponude te regije na Danu nacionalnih manjina i specijaliziranim sajmovima u Varaždinu.

 

Komentari