imovinsko -pravni odnosi

NOVI ZAKON O DRŽAVNOJ IMOVINI Evo što bi sve država trebala prepisati na Općinu Sračinec i što se planira (g)raditi

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 02.11.2018. 10:45

Zadnja izmjena: 02.11.2018. 10:45

Novi Zakon o državnoj imovini usmjeren je na zaštitu i aktivaciju državne imovine, a u njemu je regulirano je da se nekretnine u vlasništvu države koje između ostalog služe općem dobru, te za provođenje programa stambenog zbrinjavanja i društveno poticane stanogradnje upisuju u vlasništvu općina, gradova i županija.  

Ministar državne imovine Goran Marić je na sastanku s načelnicima i gradonačelnicima iz naše županije najavio kako će uskoro donijeti desetak ugovora i odluka, a prema riječima načelnika Božidara Novoseleca iz Sračinca, on bi trebao potpisati čak 5 takvih ugovora kojima će se riješiti imovinsko pravni odnosi u Sračincu.

- Imamo jedno veliko zemljište od 23 hektara koje smo prema prostorom planu namijenili za poduzetničku zonu, u južnom dijelu naselja Sračinca koje će se direktno vezati na novu zaobilaznicu koja se radi i to će biti državna cesta - govori nam načelnik Novoselec  Drugi projekt je Komarica, a to se zemljište prostire na oko 7 hektara. Kako kaže, idejni projekt već je odrađen, a to bi se zemljište trebalo prenamijeniti za sportsko - reakreativne sadržaje, baš poput parka Velika Graba. Treći projekt je čestica na prostoru osnovne škole Sračinec koja je, kako nam govori načelnik, bila u vlasništu Općine,ali je 2008. godine prepisana u vlasništvo države.Prema njegovim riječima, ova je čestica izuzetno bitna jer se tamo planira izgradnja nove sportske dvorane.

Osim toga, država bi u vlasništvo Općine trebala prepisati dvije parcele u stambenoj zoni ''Gaj'', kao i jednu veliku parcelu u poduzetničkoj zoni koja će se prema načelnikovim riječima razdijeliti na dva dijela: jedan dio će biti građevinsko područje za koje je već zainteresirana tvrtka Hermes, a drugi dio poljoprivredno područje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari