Stanje sigurnosti 2011: Više korupcije, ni jedno ubojstvo

Objavljeno: 14.02.2012. 09:11

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 10:29

Na 4. sjednici Vijeća za prevenciju Varaždinske županije koja je održana u Lepoglavi članovi Vijeća imali su prilike čuti izvješće o stanju sigurnosti na području Varaždinske županijeu 2011. godini. Stanje sigurnosti ocijenjeno je dobrim.

Izvješće o stanju sigurnosti prezentirao je načelnik PU Varaždinske Rade Sitar koji je pritom istaknuo kako je stanje sigurnosti na području Varaždinske županije dobro.

Govoreći o stanju sigurnosti u protekloj 2011. godini, istaknuo je da je broj kaznenih djela u odnosu na 2010. godinu pao za šest posto, dok je broj prometnih nesreća manji za četiri posto.

- Nije bilo ni jednog ubojstva, ali je više krađa, provala i razbojstava. Manje je i gospodarskog kriminaliteta, ali je na tom području zabilježeno više pronevjera i zloporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju. Više je i koruptivnih kaznenih djela - istaknuo je načelnik PU Varaždinske.

Na sjednici Vijeća za prevenciju je također istaknuto kako je u prošloj godini riješen jedan od najvažniji prometnih problema u Varaždinskoj županiji, a to je izgradnja kružnog toka u naselju Lipovnik u Općini Klenovnik.

Također je naznačeno kako bi u ovoj godini trebalo postaviti prometnu signalizaciju ispred odgojno/obrazovnih institucija koje se nalaze tik uz glavne prometnice kao što su Osnovne škole u Bednji, Ljubeščici, Martijancu, Petrijancu i Šemovcu te ispred područne škole u Jurketincu.

Komentari